232323232fp;<4>nu=3238>739>57->WSNRCG=36334-649533-nu0mrj